ඉතාම පහසුවෙන් Youtube එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ මෙහෙමයි

ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදියක් තමයි Youtube Adsense කියන්නේ. Video එකක් 100 බැලුවොත් $ 1 ලැබෙනවා. Views වැඩි වෙන්න වෙන්න ඉපයීම වැඩි. ඔබට මාසයක් යද්දී $ 100 , 200 හෝ 400 හෝ ඊටත් වැඩියෙන් සෙවීමට පුළුවන්. Youtube Adsense ලංකාවට Support කරන්නේ නම් නැහැ ඒ උණාට United States ලෙස youtube Account එකේ රට වෙනස් කරගෙන මේ වැඩේට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට ගිණුමක් සාදා ගන්න ආකාරය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. මම මේ ගැන දැන ගත්තේ මෙතනින්. http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1703909 ඔබට මෙතනට ගිහින් මේ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගන්න පුළුවන්
Share : Facebook Tweet Google+
.