ලෝකයම විශ්මයට පත්කරමින් අවුරුදු 37කට පසු සහරා කාන්තාරයට හිම වැටෙයිලොව විශාලතම කාන්තාරය සහරා බව ඔබ සැම දන්නා දෙයක්.ඇල්ජීරියාව ඊජිප්තුව ලිබියාව ඇතුළු රටවල් බොහොමයක් පුරා සහරා කාන්තාරය පැතිර තියෙනවා

මෙචර උෂ්ණාධික තැනකට හිමවැටීලා තියෙන බව කීවොත් ඔබ පුදුම වේවි. නමුත් එය අසත්‍යයක් නොවේ.ඇල්ජීරියාවේ සහරා කාන්තාරයට පසුගියදා හිම වැටී තිබේනවා. මෙසේ හිම වැටී තිබුණේ සහරා කාන්තාරය මායිම්ව පිහිට ගම්බද ප‍්‍රදේශයකට. බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ.

මෙවැනි සිදුවීමක් වාර්තාවන්නේ අවුරුදු 37කට පසුවයි.
Share : Facebook Tweet Google+
.