ලෝක නිවුන් පුද්ගලයන්ගේ සැණකෙළිය


නිවුන්නුන් උදෙසා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ ට්වින්ස්බර්ග් හිදී වාර්ෂික උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. මෙය තමා ලොවපවතින දැවැන්තම නිවුන් සැණකෙළිය. මේ සඳහා ලොව නන් දෙසින් නිවුන් සහෝදර, සහෝදරියෝ පැමිණෙන අතර ඔවුන් විවිධ විනෝද ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වෙලා ලෝකයේ සිටින අනිකුත් නිවුන්නු මුණගැසිලා සතුටු වෙනවා. මෙය සැම අවුරුද්දකම අගෝස්තු මාසයේ 4 සිට 7 දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර මෙවර 41 වෙනි වතාවට මෙම උත්සවය පවත්වා තිබෙනවා. 1976 සිට සම ගිම්හනයකදිම ට්වින්ස්බ්ර්ග් හිදී මෙම සැණකෙළිය පැවැත්වෙනවා.
Share : Facebook Tweet Google+
.