ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනවල chat පහසුකම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම වෙනුවෙන් ගුගල් සමාගම නව ඇප් එකක්ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනවල chat පහසුකම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම වෙනුවෙන් ගුගල් සමාගම නව ඇප් එකක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.
Google Allo ලෙස එය නම්කර ඇත.

google සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ මෙම App එක මගින් මිතුරු මිතුරියන් අතර පවතින සංවාද අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට මෙන්ම අවශ්‍යවු විට සහයෝගය ලබාගැනීමට ද හැකියාව පවතින බවයි.

විවිධ කටයුතු සංවිධාන කිරීම / තොරතුරු සොයා ගැනීම මෙන්ම හැගීම් වඩාත් පහසුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථා මෙමගින් හිමිවනවා.

සිය මිතුරන්ගෙන් ලැබෙන පණිවුඩවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට Google Allo හරහා වැඩි වේලාවක් ගත නොවන බවයි Google සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ.

ලැබෙන පණිවුඩවලට එසැනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ පහසුකමක් ඊට අන්තර්ගත කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම පණිවුඩයක් ලැබෙන විට ඊට දැක්විය හැකි ප්‍රතිචාර ඇතුලත් යෝජනා ද Google Allo හරහා ලබාදීම විශේෂත්වයක්.

Google Allo: https://allo.google.com/
Share : Facebook Tweet Google+
.